Asianajotoimisto Hannu Viitanen Oy
Yksityispalvelut

Asiakirjojen ja sopimusten laatiminen ja oikeudellinen neuvonta
kauppakirjat
testamentit
perunkirjoitukset
ositukset
avioehtosopimukset
lasten huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevat sopimukset

Oikeudenkäyntiasiat
riita-, rikos- ja hakemusasioiden hoitaminen tuomioistuimissa
yksityisoikeudellisten vahingonkorvausvaatimusten ajaminen rikosasiain yhteydessä

Kiinteistösiat
kiinteistöjen omistussuhteisiin liittyvät asiat
kaavoitus yms. asiat
kiinteistöjen ja asuntojen home- ja kosteusongelmat

Julkinen kaupan vahvistaja
Yrityspalvelut

Sopimusoikeus
yritysten kaikki sopimussuhteet

Yhtiöoikeus
yhtiöiden perustaminen ja yhtiömuodon muutokset

Perintäasiat

Työoikeus ja työsuhteen aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät asiat

Oikeudenkäynnit